Karangan Imperatif Bahasa Melayu Kssr (Tahun 4, 5 & 6)

Karangan Imperatif diusahakan untuk memantapkan kebolehan murid dalam penulisan. Semua aspek dalam penghasilan karangan yang bermutu diperincikan. Dengan menghalusinya, para murid akan lebih jelas dan pasti akan kaedah penulisan terkini. Ciri-ciri utama yang dititik beratkan dalam buku ini adalah pemindahan maklumat, menulis ulasan dan menulis karangan lengkap.
Product Overview
ISBN 9789674551148
Categories Buku Kanak-Kanak, Buku Latihan & Rujukan, Malay Books
Author(s) Razali Haji Yahya
Publisher Kualiti Books
Weight 0.38 kg

Subscribe