Hebatnya Kuasa Istikharah: Membongkar Rahsia Solat Istikharah Sebagai Penghubung Antara Ikhtiar Manusia Dan Ketetapan Tuhan

Apakah yang kita fahami berkaitan solat istikharah?

Adakah solat istikharah hanya berkisar kepada persoalan memilih jodoh? Adakah solat ini bermaksud penyerahan secara total kepada Allah, tanpa berbekalkan ikhtiar?

Hebatnya Kuasa Istikharah merungkai segala kekeliruan, salah tanggap dan persoalan yang melingkari konsep solat istikharah. Buku ini membantu dalam memberi kefahaman yang tepat dan jelas menerusi dimensi yang lebih menyeluruh, sekaligus memimpin kita memanfaatkan solat istikharah dengan efektif.

Hebatnya Kuasa Istikharah juga mengadun aspek ikhtiar manusia dalam membuat keputusan dan memilih tindakan berdasarkan ketetapan Ilahi . Semoga kita kekal optimis dan sentiasa percaya kepada hikmah segala sesuatu.

Product Overview
ISBN 9789675564277
Categories Bacaan Umum, Buku Agama, BX, Malay Books
Author(s) Imam Musikin
Publisher BookXcess Sdn. Bhd. 750543-D (BookXcess Online)
Pages 172
Format Paperback
Dimensions 15.30cm x 0.90cm x 22.90cm
Weight 0.25 kg

Subscribe