Kalam Cinta Daripada Tuhan

Kalam Cinta daripada Tuhan merupakan suatu kisah yang gambarannya menyentuh kalbu, dan berkisar pada perkara yang berlaku pada masa ini. Buku ini mengisahkan tentang kehidupan mahasiswa-mahasiswa di Universiti Islam Negeri (UIN), Indonesia.

Kisah cinta yang melanda para mahasiswa tanpa terjebak dalam nafsu dan syahwat haiwani, tetapi berorientasikan makna cinta dan kehidupan. Kisah cinta dihuraikan dalam perilaku-perilaku yang bermoral, memanfaatkan cinta sebagai semangat hidup untuk terus berjuang dan berkarya, dan mengaplikasikan kesejatian cinta. Masalah yang melanda tokoh utamanya, Jony, biasa terjadi kepada kebanyakan pelajar. Masalah cinta dan jati diri, masalah biasiswa dan wang kiriman, masalah masa hadapan, dan sebagainya.

Product Overview
ISBN 9789833892198
Categories BX, Malay Books, Novel, Novel & Sastera
Author(s) ALI SOBIRIN EL MUANNASTY
Publisher BookXcess Sdn. Bhd. 750543-D (BookXcess Online)
Pages 480
Format Paperback
Dimensions 11.50cm x 2.30cm x 19.00cm
Weight 0.4 kg

Subscribe