-12%

Syurga Yang Dirindukan

?llah berfirman, "Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir, mereka tidak pening kerananya dan tidak pula mabuk."

Surah Al Waaqi'ah: 17-19

Allah berfirman, "Dan penghuni-penghuni syurga berseru kepada penghuni-penghuni neraka (dengan mengatakan). "Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa (azab) yang Tuhan kamu menjanjikannya (kepadamu)?" Mereka (penduduk neraka) menjawab, "Betul." Kemudian seorang penyeru (malaikat) mengumumkan di antara kedua golongan itu,

"Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim."

Product Overview
ISBN 8979670506537
Categories Bacaan Umum, Buku Agama, Malay Books
Author(s) Ustaz Muhammad Hatta Selamat
Publisher Kualiti Books
Pages 387
Format Paperback
Dimensions 15.40cm x 1.40cm x 22.40cm
Weight 0.41 kg

Subscribe