Nabi Khidir A.S. : Kajian Terperinci Menurut Al-Quran, Sunnah & Sejarah Buku 1

Siapakah dia Khidhir? Bilakah beliau dilahirkan? Adakah beliau seorang nabi ataupun hanya seorang manusia yang soleh?
Jika beliau adalath seorang nabi maka bilakah zaman beliau diutuskan? Kaum manakah yang menjadi pengikut beliau? Jika sekiranya beliau adalah seorang waliyullalh, siapakah yang mendakwa sedemikian? Apakah dalilnya? Apakah bukti dan
tanda kewalian beliau?
Adakah benar bahawa beliau telah bertemu dengan nabi Muhammad s.a.w. dan telah meriwayatkan hadith dari baginda?
Apakah beliau masih hidup dan masih mendapat kurniaan Alah hingga sekarang? Benarkah beliau masih lagi bertemu dengan manusia di dunia ini?
Semua ini adalah persoalan-persoalan yang kita rasa tidak ada jawapan yang tepat untuk dijadikan pegangan ataupun untuk menghilangkan perselisihan pendapat, kerana kebanyakan sumber hanya didapati dalam kitab-kitab lama. Penulis-penulis
kitab tersebut kebanyakannya mendapatkan bahan-bahan dari segala sumber untuk memanjangkan cerita.
Keadaan saya juga sama seperti yang dialami oleh masyarakat awam, terpaksa menangani masalah yang kita hadapi sekarang ini. Masalah ini banyak mendatangkan ujian dan dugaan kepada kita. Belum ada perbahasan yang dapat mengurangkan keserabutan masalah ini, apatah lagi untuk menyelesaikannya. Kita tidak pula mendakwa bahawa sebarang usaha untuk menghuraikan masalah furu' ini, akan membawa kepada perselisihan pendapat yang menyeleweng.
Bukankah ini semua sudah cukup untuk dijadikan sebab agar kita hanya membahaskan isu Khidir ini mengikut landasan Islam yang sebenar?

Product Overview
ISBN 9789832087694
Categories Bacaan Umum, Buku Agama, BX, Malay Books
Author(s) Muhammad Khair Ramadhan Yusuf
Publisher BookXcess Sdn. Bhd. 750543-D (BookXcess Online)
Pages 346
Format Paperback
Dimensions 14.00cm x 1.90cm x 20.90cm
Weight 0.41 kg

Subscribe