-55%

Penilaian Topikal Perfect Rbt 6

Siri ini diterbitkan berpandukan tema dan topik dalam Buku Teks terkini serta Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). Siri ini diolah mengikut silibus dan keperluan terkini peperiksaan UPSR sebagai persediaan murid sebelum menduduki peperiksaan. Konsep pembelajaran kontekstual melalui KBAT dan Bijak Fikir turut diterapkan dalam setiap penilaian.

Product Overview
ISBN 9789674589141
Categories Buku Kanak-Kanak, Buku Latihan & Rujukan, Malay Books
Author(s) Abdul Samad Abdullah
Publisher Kualiti Books
Weight 0.16 kg

Subscribe