Takutlah Kepada Allah, Hormatilah Wanita

Karya ini juga menghuraikan secara komprehensif tentang kewujudan wanita dalam perspektif Islam bahawa wanita bukan semata-mata keindahan dunia dan ikon kemegahan mahupun kenikmatan duniawi. Tetapi wanita adalah syaqaiq ar-Rijaal (sekandung jiwa lelaki) yang berperanan besar dalam kejayaan yang diraih oleh lelaki seperti yang disebutkan dalam al-Quran,“Dialah yang menciptakan kamu daripada diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia berasa senang kepadanya.”( Al-A'raf: 189) Selain itu, Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan dan kredibiliti kaum wanita. Rasulullah bersabda, “Insan beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling luhur akhlaknya. Dan yang paling baik antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap isterinya.” (HR Abu Daud, 4682) “Sebaik-baik lelaki antara kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya dan aku adalah yang lelaki terbaik antara kamu terhadap isteriku.” (HR Imam Tirmizi, 3895) Maka, wajarlah wanita perlu dihormati dan disanjung tinggi.

Product Overview
ISBN 9789673611188
Categories Bacaan Umum, Buku Agama, BX, Malay Books
Author(s) Ustaz Syed Abdul Kadir Aljoofre
Publisher BookXcess Sdn. Bhd. 750543-D (BookXcess Online)
Pages 267
Format Hardcover
Dimensions 16.90cm x 1.80cm x 24.80cm
Weight 0.75 kg

Subscribe